logo

Naslovna

Virtualni telefonski broj

Online trgovina

Cjenik

Načini plaćanja

 

 

SIP Trunking

Za sve koji žele zadržati postojeću telefonsku centralu i istovremeno koristiti prednosti VoIP telefonije, SIP Trunking je vrlo atraktivna prilika. Priključite svoju telefonsku centralu na javnu telefonsku mrežu koristeći internet i Rivoip SIP Trunking uslugu. To znači, svi odlazni i dolazni pozivi bi se vršili preko interneta tj. Rivoip-a. Isplati se koristiti SIP Trunking iz razloga značajne uštede na telefonskim računima.

 

Tehnički gledano, SIP Trunking funkcionira kao bilo koji ISDN ili PRI priključak. Da bi se kod SIP Trunking-a mogao osigurati kvalitetan zvuk, na raspolaganju treba biti odgovarajuća brzina. Za dobar kvalitet zvuka treba minimalno imati po kanalu 80 Kbit/s internet brzine u oba smjera (download i upload). Npr. za 5 kanala (5 istovremenih poziva), internet brzina bi trebala biti najmanje 400 Kbit/s.

 

Kako SIP trunking funkcionira prikazano je na slijedećoj slici:

SIP-Trunking_dijagram

Prednosti korištenja SIP trunking usluge:

 

- Korištenjem SIP Trunking-a skupi analogni ili ISDN priključak postaje suvišan. Dolazni i odlazni pozivi se vrše preko interneta odnosno Rivoip usluge.

 

- Telefoniranjem koristeći Rivoip uslugu, uštede na telefonskim računima mogu biti i preko 60 %

 

- Korištenjem IP baziranog Rivoip telefonskog priključka, Vaša telefonska centrala se može bez problema prilagoditi budućim potrebama. To znači, kako Vaša firma “raste” IP priključak se bez problema prilagođava novonastalim potrebama.

 

- Prema želji možete naručiti onoliko telefonskih brojeva (iz Hrvatske i inozemstva) koliko Vam je trenutno potrebno.

 

-IP telefonske centrale na drugim mjestima se mogu bez problema priključiti korištenjem SIP Trunking-a. To ne znači samo uštedu, nego je i prednost što ćete dobijati samo jedan telefonski račun.

 

- Također postoji mogućnost zamjene Vaše postojeće telefonske centrale sa našom Virtualnom telefonskom centralom (još veća fleksibilnost - najam na mjesečnoj bazi, platite za onoliko telefonskih linija koliko Vam je trenutno potrebno).

 

 

O nama

Kontakt

Pravne napomene