Telefon

standardni analogni telefon

 

Mobitel

mobitel

 

Računalo

pc mikrofon

 

 

Rivoip uslugu sa telefonom možete koristiti na slijedeće načine:

 - sa internetom (ADSL, TV-kabelski, WLAN)

 - koristeći telefonski (ATA) adapter - Opširnije

 - koristeći VoIP telefon  - Opširnije

 - bez interneta

 - koristeći pristupni broj (virtualna telefonska kartica) - Opširnije

 - koristeći Callback uslugu - Opširnije