logo

Naslovna

Virtualni telefonski broj

Online trgovina

Cjenik

Načini plaćanja

 

 

VoIP oprema

Korisnici koji već posjeduju odgovarajući uređaj, isti mogu koristiti sa Rivoip uslugom. Postoje razni načini korištenja Rivoip usluge. Naravno, sa jednim RIVOIP računom možete koristiti različite uređaje, odnosno različite Rivoip usluge.

Voip shema

Uređaji i mogućnosti korištenja RIVOIP usluge

Konfiguracija RIVOIP usluge (vrijedi za VoIP telefone, ATA adaptere, Softphone, USB telefone)

  • Sip port: 5060
  • Registrar server: sip.rivoip.com
  • Account name (username): Vaše RIVOIP korisničko ime (calling username)
  • Password: Vaša RIVOIP lozinka (calling password)
  • Proxy server: sip.rivoip.com
  • Outbound proxy server: ostavite praznim
  • Display name/number: Vaše RIVOIP korisničko ime ili VoIP broj telefona
  • Stun server: stun.rivoip.com

 

O nama

Kontakt

Pravne napomene