logo

 

 

 

Česta pitanja i odgovori

Kolika mi je potrebna internet brzina, da bih mogao telefonirati preko VoIP-a?

 

Za postizanje najbolje kvalitete govora korištenjem VoIP-a potrebno je koristiti kodek G.711 (potrebna  brzina prijenosa 80 kbit/s).  Ako se istovremeno vodi još jedan razgovor uz istovremeno surfanje internetom, trebala bi postojeća internet veza imati minimalno 192 kbit/s upload i 384 kbit/s download.

 

Poneki adapteri odnosno ADSL modemi biraju ovisno o raspoloživoj brzini odgovarajući kodek koji zahtijeva manju brzinu a uz to govorni podaci imaju prioritet prilikom prijenosa.

 

Koliki promet podataka nastaje prilikom korištenja VoIP-a?

 

Sa kodekom G.711 nastaje slijedeći promet:

 

 1 min.   cca. 600 kB

 20 min.  cca. 12 MB

 1 h   cca. 36 MB

 20 h   cca. 720 MB

 

Koju kvalitetu govora nudi VoIP?

 

Ako se upotrebljava kodek G.711 sa neto brzinom od 64 kbit/s, tada se govor prenosi bez komprimiranja. Na ovaj način se postiže najveća moguća kvaliteta govora koja je usporediva sa ISDN-om. Također kodeki koji upotrebljavaju veći stupanj komprimiranja nude većinom dobru kvalitetu govora koja se djelomično može usporediti sa kvalitetom govora preko mobitela. Neki od  kodeka su :

 

 G711A – cca. 80 kbit/s

 G711U – cca. 80 kbit/s

 G729a – cca. 24 kbit/s

 GSM – cca. 29 kbit/s

 

Da li VoIP može nadomjestiti fiksni telefonski priključak?

 

Da, može se kupiti virtualni pozivni telefonski broj (DID broj). Ovaj broj može se pridružiti Vašem VoIP računu, kojem opet imate pristup sa bilo kojeg mjesta gdje postoji pristup internetu. Na ovaj način ste svugdje dostupni pod ovim brojem.

 

Da li mogu uštedjeti upotrebom VoIP-om?

 

Da, međunarodni razgovori su znatno jeftiniji, a pored toga koristeći naš servis možete uštedjeti i na pozivima prema hrvatskim fiksnim i mobilnim mrežama. Za više informacija pogledajte naš cjenik

 

Koliko košta VoIP?

 

Registracija je besplatna. Ako nemate internet pristup, telefonirati preko VoIP-a možete i sa Vašim klasičnim analognim telefonom ili mobitelom pozivom na pristupni broj 051/770-720. U ovom slučaju, pored troška VoIP (internet) telefonije, nastaju još i troškovi poziva do našeg pristupnog broja prema cjeniku Vašeg operatera. Ako želite izbjeći ove troškove, telefonirati možete i direktno preko interneta. U ovom slučaju trebate imati jednu od dolje navedene opreme:

 

 

Da li mogu voditi istovremeno više razgovora?

 

Da moguće je istovremeno voditi više razgovora. Pretpostavka je da Vaš širokopojasni internet priključak ima potrebnu brzinu. Na to se može također utjecati izborom odgovarajućeg kodeka sa većim stupnjem kompresije.

 

 

Da li mogu nazvati klasične analogne telefone i mobitele?

 

Da, pozive možete uputiti prema klasičnim analognim telefonima i prema mobitelima. Jedini izuzetak su brojevi sa dodanom vrijednosti.

 

Da li sam preko VoIP-a uvijek dostupan?

 

Ako koristite software rješenje, dostupni ste tako dugo dok je kompjuter uključen. Prilikom upotrebe ADSL modema sa VoIP funkcijama, VoIP telefona ili ATA adaptera uvijek ste dostupni.

 

Da li mogu dalje upotrebljavati svoj klasični analogni telefon?

 

Da možete, pri tome ga morate priključiti na ADSL modem sa VoIP funkcijama ili na ATA adapter.

 

Kako radi automatska glasovna usluga kod poziva preko pristupnog broja?

 

Automatska glasovna usluga radi na dinamičkom principu, što znači da preostali broj minuta koji čujete vrijedi samo za destinaciju koju trenutno pozivate.

 

Primjer:

Ako imate na računu 6 kuna i zovete Njemačku po tarifi od 0,15 kn/min, glasovna usluga će navesti da imate još 40 minuta razgovora. Ako slijedeći poziv uputite na Njemačku mobilnu mrežu po tarifi od 0,83 kn/min, glasovna usluga će navesti da imate još 7 minuta razgovora.